Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

9.3 Úloha státu v přerozdělovacím mechanismu

- jedním z hl.cílů demokratických společností je podporovat rovnost
- nerovnost v důchodech a bohatství je mírněna pomocí přerozdělování pomocí daňového systému, transferových plateb, soc.zdrav.pojištění, nezaměstnanost, ...
- přerozdělování snižuje motivaci pracovat a podnikat jak u chudých, tak i bohatých a také stojí příliš mnoho peněz (placení státních úředníků, ...)

Daně a nerovnost v důchodech
- zdanění důchodů vede ke zvýšení rovnoměrnosti v rozdělování

Daňové sazby mohou být: (tab.9.3)
- progresivní (míra zdanění roste s rostoucím příjmem)
...dochází k redistribuci-přerozdělování důchodů od bohatších domácností k chudým)
- propocionální (míra daně je neměnná i při měnícím se příjmu)
...daňový systém nemá podstatný vliv na přerozdělení důchodů
- regresivní (daňová sazba klesá s rostoucím příjmem)
...dochází k redistribuci-přerozdělování důchodů od chudých domácností bohatým)

Žádné komentáře:

Okomentovat