Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

6.2.4 Kolektivní vyjednávání

= proces, v němž odbory a zaměstnavatelé jednají o podmínkách práce s cílem vytvořit oboustranně přijatelné podmínky zaměstnanosti. Výsledek = kolektivní smlouva, která představuje komplexní dokument pokrývající nejrůznější stránky pracovního procesu.

Důležitým faktorem hrají i stávky, tudíž i výše stávkového fondu odborů. Je-li fond vyčerpán pozice odborů je oslabena. Pozice je oslabována také rozsáhlou nezaměstnaností, která může snižovat ochotu pracovníků stávkovat. Další oslabení pozice jsou např. vysoké režijní náklady v případě stávky, nebo hrozba penále za nedodržení termínu dodávky.

Stávky a výluky
Nástrojem nátlaku odborů = stávka = skupinové rozhodnutí o odmítnutí prodat práci
Nástrojem nátlaku zaměstnavatelů = výluka = rozhodnutí firmy o přerušení produkce a zaměstnání jejich pracovníků.

Žádné komentáře:

Okomentovat