Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Proces utváření tržní poptávky

Proces utváření tržní poptávky se tvoří poptávkou po práci na úrovni jednotlivé firmy, tzn. že tržní D po práci je souhrnem poptávek jednotlivých firem. Firma má zájem o určitou práci v závislosti na její produktivitě, na její schopnosti zvýšit celkový produkt firmy.

Mezní fyzický produkt práce ( - marginal physical product of labour)
= množství fyzických jednotek (ks, litr, metr, ...) produkce, které vyprodukuje dodatečná jednotka práce
= přírůstek produktu firmy, který je důsledkem zapojení další jednotky práce
- závisí na několika činitelích např. schopnosti a pracovní úsilí, vybavenost výrobními faktory (technikou, přírodními zdroji, energií, ...)

Žádné komentáře:

Okomentovat