Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Přesun dlouhodobého kapitálu:

K přesunu kapitálu může dojít i v dlouhodobém období (mezinárodní dlouhodobé investice, pujčky) které jsou ovlivněny jak úrokovým diferenciálem, tak např. vládní investiční politikou (investiční pobídky v podobě úlev), dostatkem vhodných investičních příležitostí v dané zemi (privatizace), snaha firem pronikat na nové trhy nejen dovozem hotových výrobků ale i přímo jejich výrobou zde.

Dělení dlouhodobého kapitálu:
- přímé investice (postavení nové investice – tzv.investice na zelené louce, nákup kontrolního podílu = cca víc než 50% podílu na majetku firmy, v případě rozdrobeného vlastnictví stačí menší podíl např.10%-např.akcií v již existující firmě)
- portfoliové investice (jsou tvořeny pouze nákupem cenných papírů které nepředstavují převzetí kontroly nad danou firmou)
- dlouhodobé půjčky (jsou poskytovány např. zahraničními bankami nebo mezinárodními fin.institucemi)

Žádné komentáře:

Okomentovat