Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

6. Monopolistická konkurence

- na trhu působí větší množství malých nebo středních firem (podobá se dokonalé konkurenci)
- vstup i výstup z odvětví je snadný (shoda s DK)
- výrobek je diferenciovaný (rozdíl od DK)
- např. značka automobilů – jeden produkt, avšak rozdílné značky, nebo pivo (snaha-stimul výrobců o částečnou diferenciaci-technický pokrok, … přilákat zákazníky, i když na druhé straně ví že většina jich bude věrna své značce)
- MP na základě určitého prvku monopolizace umožňuje firmě zvýšit cenu nad náklady příležitosti. Zákazník platí za značku – firma má goodwill.

7. Efektivnost trhů
Funkce trhů:
- přenos infa prostřednictvím cen
- stimulace ek.činností
- rozdělování důchodů subjektům
tzn. že fungují efektivně. V případě že plní tyto fce deformovaně, pak trhy fungují neefektivně.
- nejúčinněji fungují trhy v dokonalé konkurenci, střed monopolistická konkurence + oligopol (ale ten má mnoho variant – takže jak kdy), nejhorší čistý monopol
- vláda může napomáhat efektivnímu fungování trhů tím, že:
- přesně určí ekonomické „hřiště“
- vytvoří jasné a účinné protimonopolní zákonodárství

Žádné komentáře:

Okomentovat