Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Měření tržní síly

Tržní síla = stupeň, v jakém má firma možnost ovlivňovat cenu.

(rovnováha - bod optima.......MR=MC, d = AR = D klesající, neexistuje křivka nabídky neboť neexistuje vztah mezi cenou a množstvím výrobků, prodejní cena je vyšší než MC, schopnost stanovit P>MC = monopolní síla. a ta se měří...)

Tržní síly se měří pomocí:
a) výpočet koncentračního podílu (CR-concentration ratio)
= podíl čtyř (CR-4) nebo osmi (CR-8) největších firem v odvětví na celkových prodejích odvětví.
b) Lernerův index ... P=MC => L=O
= výpočet indexu je založen na měření relativní odchylky ceny P od MC, neboť firmy s velkou tržní sílou mají schopnost dosahovat cenu, která je vyšší než MC (tato metoda má své omezení-v praxi je jednak neznalost potřebných informací, ale také neochota výrobců sdělovat výši svých MC a fy často působí jak na domácím trhu, tak zahraničním a prodejní cena se tak stává složitější veličinou)

Žádné komentáře:

Okomentovat