Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Automatická regulace trhu neobnovitelných přír.zdrojů a optimismus neoklasické teorie

Mnoho lidí má obavu z vyčerpání přírodních neob.zdrojů. Avšak někteří tento problém berou lehkomyslně.
Neoklasická teorie předpokládá, že ek.mechanismus konkurenčního trhu má v sobě zabudován automatický program konzervace zdrojů, založený na stále rostoucích jejich cenách. Čím více se určitý přírodní zdroj blíží svému vyčerpání, tím víc se jeho cena blíží k ceně dusící, tedy k ceně, při níž již nikdo nebude chtít tento zdroj používat. Cena „čistí“ trh.

Rostoucí ceny zdrojů podporují:
- racionalizaci jejich spotřeby (vývoj energeticky méně náročných motorů, el.spotřebičů, ...)
- rozvoj recyklace
- výzkum, vývoj a používání substitutů (sluneční, větrná energie, biomasa, ...)
- zintezivňují hledání nových zdrojů
- vedou někdy k ekonomickému znovuobjevení (obnovení uzavřené těžby z důsledky růstu ceny)

Žádné komentáře:

Okomentovat