Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Rovnováha:

Rovnováha: (ziskově orientovaná firma má tendenci vyrovnávat MP=MC (mezní příjmy a náklady))
Monopsononní zaměstnavatel se bude snažit zaměstnat takové množství pracovní síly aby
E = pokud náklady spjaté s jejím zaměstnáním jsou nižší než její předpokládaný přínos tak má význam zaměstnat další pracovní sílu (průsečík práce a křivky poptávky po práci)

Na trhu práce na němž vystupuje pouze jeden kupující-monopsnonista jsou mzda a zaměstnanost nižší, než na trhu práce konkurenčním, neboť vyplacená mzdová sazba i zaměstnanost by byly vyšší (bod C).
Monopsonní tendence a oligopsony na trhu práce

Na trhu existuje nedokonalá soutěž. Monopson se nevyskytuje často v čisté podobě. Na trhu jsou firmy, které mají jisté monopsonní prvky. Tento monopsonní prvek může být vyvolán např.geografickým umístěním firmy, které způsobuje, že pro některé pracovníky je umístění firmy výhodnější než pro jiné, kteří musí do práce dojíždět třeba i z velké dálky. Firma pak musí, potřebuje-li další pracovníky, kompenzovat nejen práci, ale i čas nezbytný k dopravě mezních pracovníků do zaměstnání. Chce-li firma získat pracovníky pro sebe, musí nabídnout vyšší mzdy se všemi z toho plynoucími důsledky pro vývoj a rozsah zaměstnanosti.

Žádné komentáře:

Okomentovat