Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Dělení:

1. Kooperativní hry (účastníci mohou uzavírat dohody)
2. Nekooperativní hry (hry, v nichž není uzavírání dohod možné)

 Hry s nulovým součtem
dochází ke změně produktu mezi hráče, ale součet zisků jedněch hráčů = součtu ztrát jiných hráčů
(vítězové x poražení)
 Hry se záporným součtem
část produktu je ztracena (nevyprodukuje se) nebo zničena. Dochází k přerozdělení produktu, ale součet zisků „vítězů“ je menší než součet ztrát „poražených“ – celkový produkt se snížil
 Hry s pozitivním součtem
Probíhá mezi 2 a více hráči, v jejich důsledku vzniká dodatečná hodnota, součet zisků je vyšší než součet ztrát, tzn. že celkový produkt vzrostl

„Vězňovo dilema“ (5.8)
Rovnováha dle Nashe
Pro vězně A je nejlepší se přiznat bez ohledu na to, co udělá vězeň B a naopak. V terminologii teorie her je takové řešení označováno za rovnováhu dle Nashe. Spočívá ve strategii, která má pro hráče (subjekt, firma, ...) vždy nejlepší výsledek bez ohledu na jakoukoli akci protihráčů.

Žádné komentáře:

Okomentovat