Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

2. Důchodový efekt

- vyšší mzda činí spotřebitele bohatším, tzn. že čím více budu vydělávat, tím více budu utrácet za zboží, do které spadá i volný čas
- důchodový efekt rostoucích mezd proto podněcuje pracovníky ke snížení nabízeného množství práce
V reálném životě působí oba efekty současně, přičemž intenzita jejich účinků se liší při různých mzdových úrovních.

Jakmile mzdová sazba roste, zdražuje se volný čas, substituční efekt povzbuzuje k menšímu rozsahu volného času a k větší nabídce času pracovního. Do určité výše mzdy se výrazněji neprosazuje důchodový efekt. Pokračuje-li však mzda v růstu, začíná za určitou hranicí dominovat důchodový efekt nad substitučním. Vyšší mzda vede k větší spotřebě statku a volného času. Při vyšší mzdě si pracovník může dovolit pracovat menší počet hoding. Nabízené množství prac.času se začíná snižovat.

MU dodatečných předmětů a služeb které si může osoba s vysokým důchodem koupit...klesá a MU volné času roste.

Žádné komentáře:

Okomentovat