Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Ad) 8.2 Trh obnovitelných zdrojů

- jsou-li obnovitelné zdroje spotřebovány, příroda je může reprodukovat (obnovovat) a to i v rozšířeném měřítku s výjimkou půdy (pastviny, les, ryby...)
- jsou reprodukovány jen tehdy, jsou-li využívány udržitelným způsobem, tzn. s ohledem na fyzikální a biologické předpoklady této reprodukce
- rozhodne-li se vlastník obnovitelný zdroje Neprodat, kompenzace této oběti je v tom, že se zdroj (les, ryby, ...) zvětšuje.

Ad) 8.3 Trh neobnovitelných zdrojů „půdy“
- půda od ostatních neob.zdrojů se liší tím, že její celková nabídka je dána přírodou a nelze ji zvýšit při růstu ceny půdy, případně snížit při poklesu ceny půdy
- nabídka půdy je fixní a to i z dlouhodobého hlediska
- výnos půdy = renta

Renta jakožto cena služby půdy

Výnos z vlastnictví půdy = renta = cena služby tohoto faktoru (důchod), tzv „nájemné“

Žádné komentáře:

Okomentovat