Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

(5.50) Cenová regulace přirozeného monopolu (nezbytnost stanovení ceny na úrovni vyšší než MC)

Křivka AC má své minimum až za křivkou D ...což znamená odlišnou cen.regulaci.
Kdyby P byla stanovena na úrovni MC (P2), tak by nepokrývala AC a tedy i TC...firma by byla ztrátová (P2E2AAC2)...proto by stát musel tuto firmu subvencovat z veřejných státních prostředků aby bylo zabráněno jejímu úpadku.
Řešení: stanovení ceny na úrovni vyšší než jsou MC, např. na úrovni AC...tato cena by pokrývala C včetně normálního zisku.
5.11.10 Smysl studia monopolu
(viz.skripta, str.177-8)

5.12 Mezi dokonalou konkurencí a monopolem – firma v nedokonalé konkurenci
2 modely firmy v nedokonalé konkurenci v podobě (představitel Piero Sraffa 1898-1983):
- firma v podmínkách oligopolu
- firma v podmínkách monopolistické konkurence

Žádné komentáře:

Okomentovat