Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Důvody kritiky transferů (9.4)

- demotivace příjemců sociální pomoci
- zrušit veškeré soc.programy s výjimkou pojištění v nezaměstnanosti
- transfery poskytované v závislosti na výši příjmu rodiny mají řadu kritiků, protože snižují pracovní úsilí lidí, kteří se dostali pod úroveň životního minima

Reforma ek.politiky dle výše uvedených případů
Stanovení záporné-negativní důchodové daně (9.5)
- tento program by podle ekonomů měl zachovat dostatečné ek.pobídky k práci u chudých a zároveň by snižoval dostatečné administrativní náklady související s poskytováním soc.pomoci
- podstata je v tom, že každá rodina by měla garantovanou určitou výši důchodu
- rodiny bez výdělku by tuto částku obdrželi prostřednictvím transferů
- rodiny s vyšším výdělkem by byly zdaňovány negativní jednotkovou sazbou důchodové daně

Žádné komentáře:

Okomentovat