Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

(8.1) Cena a poptávka po neobnovitelných zdrojích

Cena roste až do úrovně tzv.dusící-škrtící ceny, při které se již nikomu nevyplatí tento zdroj používat
A) míra cenového růstu je stejná jako úrokoví míra, co schod, to stejné % ceny předcházejícího roku
B) při této ceně se již nikomu nevyplatí tento zdroj užívat

Realita cenového vývoje
Realita je více komplikovaná než model. Místo stabilního cen.růstu se v některých obdobích vyskytují i cenové poklesy způsobené nejrůznějšími faktory (např.těžba z nově objevených ložisek), proto posun křivky doprava. (8.2)

Tato cena však může být dočasná, protože zdroj se může opět vyčerpat. Tak, jak se zdroje budou stávat vzácnějšími a jejich získávání nákladnějším, jejich volné tržní ceny porostou.

Cena zdroje-suroviny, ovlivňuje efektivitu její přepravy. Rozlišujeme 3 typy surovin:
- globalizovatelné suroviny (P>C)
- částečně globalizovatelné, jejichž přeprava na větší než např.200km vzdálenost není efektivní
- neglobalizovatelné, jejich hodnota je více méně dána dopravními náklady (štěrk, písek, kámen)

Žádné komentáře:

Okomentovat