Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Cena půdy

(MRP je dán přírůstkem celkového fyz.produktu firmy způsobeným použitím dodatečné jednotky půdy a tržní cenou produkce)

Cena půdy
- cena v tom smyslu, při níž dochází ke změně vlastníka půdy
- majitel pozemku, který prodává, chce prodejem získat alespoň takovou sumu peněz, která vložena do banky, mu při běžné úrokové míře vynese stejný důchod v podobě úroku, jaký mu dosud přinášelo vlastnictví pozemku v podobě renty
- cenu půdy je také možno počítat jako současnou diskontovanou hodnotu ročních rentních plateb při běžné úrokové míře za velmi dlouhé, resp. nekonečné období (perpetuita)
- cena půdy je ovlivňována nejen současnou rentou, ale také očekávanou rentou

III. NĚKTERÉ SOUVISLOSTI FUNGOVÁNÍ TRŽNÍHO MECHANISMU

9. TRŽNÍ MECHNISMUS A ROZDĚLOVÁNÍ DŮCHODU

9.1 Příčiny vzniku nerovností v rozdělování důchodu a bohatství

1. Důchod = je tvořen TR, které domácnosti obdrží za dané čas.období, většinou 1rok
= toková veličina, která vyjadřuje změnu příjmů během období

Žádné komentáře:

Okomentovat