Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

4. Barometrická tvorba cen

Vyskytuje se v odvětvích v nichž působí firma, která svou firemní cenovou politikou získala pověst iniciátora úspěšných cenových změn a jejíž cenové změny ostatní firmy v odvětví napodobují = „cenový leader“ (nemusí to být velká firma, zpravidla to je firma která má v daném odvětví prestiž, stabilitu a spolehlivost, tzn. že je jakýmsi barometrem věrně odrážející změny v ek.prostředí).

„cena vypuzení“ = ek.silná firma, unese dočasnou ztrátu, stanoví cenu pod úrovní výr.nákladů – dumpingová cena a outsiderské firmy jsou z daného trhu vypuzeny.

„cena zábrany“ = firma uvádějící na trhu nový produkt stanoví cenu pod úrovní výr.nákladů v zájmu dočasné zábrany vstupu konkurentů na trh.
5.13.3 Přínosy oligopolu
Ek.zisku nedosahují všechny firmy v olig.odvětví, nýbrž jen ty, které mohou realizovat úspory z velkého rozsahu, tzn. které jsou efektivnější a to jsou velké firmy. Nebo-li, ek.zisk, kterého tyto firmy dosahují, není důsledkem jejich vysoké tržní síly, nýbrž jejich vysoké efektivnosti (5.56).

Vzhledem k tomu, že převládá konkurence, každá firma vyrábí do bodu, v němž se její MC = MR a dosahuje pouze normálního zisku.

Žádné komentáře:

Okomentovat