Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

7.5.2 Kapitálový trh

- obchoduje se zde s cennými papíry (akcie, obligace)

Dělení kapitálového trhu:
- primární trh = uskutečňují se zde první obchody s nově emitovanými cennými papíry nejčastěji mezi velkými bankovními domy
- sekundární trh = obchoduje se zde s cennými papíry již dříve vydanými a nejméně jednou, ale i opakovaně prodanými nejčastěji na burze cenných papírů (Praha, Tokio, Londýn, New York, ...), kde stav obchodování je vyjadřován burzovními indexy (např. Dow-Jonesův průmyslový index který monitoruje výkyvy cen akcií největších průmyslových společností USA, hodnota indexů se zvyšuje, zvyšuje-li se zisk firem a naopak)

7.6 Investiční rozhodování
Jedná se o koncept určení současné diskontované hodnoty očekávaných výnosů z investice.

7.6.1 Současná diskontovaná hodnota (PDV – present discounted value)
Firma musí porovnávat cenu, kterou za dané kapitálové zařízení zaplatí dnes s výnosy, které bude zařízení vytvářet během celé své doby životnosti. Pokud zamýšlená investice vynese alespoň tolik, jako úroky z bankovního vkladu, má podnikatel zaručen aspoň normální zisk.

Žádné komentáře:

Okomentovat