Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

- boj proti kartelům (viz.Oligopol)

- předcházet nabývání příliš silné tržní moci, neboť taková moc zesiluje relativní nezávislost firmy na potřebách a zájmech spotřebitelů, klientů
 prevence a hlavně kontrola fúzí (slučování firem) jež by mohly ohrozit hospodářskou soutěž
-fúze horizontální (spojení 2 a více firem produkující stejný nebo podobný produkt-nákladní auta)
-fúze vertikální (spojení 2 a více firem působících v rozdílných fázích výrobního procesu, v rozdílných
článcích výrobního řetězce – spojení producenta mléka s producentem krmiva pro skot, ...)
Fúze mohou vést k zesílení tržní moci některých firem a k oslabení konkurence v daném odvětví. Mohou také vést k vyšší efektivnosti k využívání úspor z rozsahu. Nutné je fúze rozlišovat, jejich cílem je parazitní dobývání renty, od fúzí, jejichž cíloem je využívání úspor z velkovýroby a snížení cen.
-fúze konglomerátní (spojení 2 a více firem produkujících zcela rozdílné produkty, bez jakékoliv
technologické či spotřební vazby – tabák, potraviny, drogistické zboží, ...)

Žádné komentáře:

Okomentovat