Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

6.2.1 Segmentace trhu práce

Trh práce je ve skutečnosti segmentován, tzn. rozdělen na celou řadu dílčích trhů, které jsou do značné míry navzájem nekonkurenční ve smyslu substituce jedné práce prací jinou . Každý dílčí trh má svou S, D a P (cenu).

- profesní segmentace (pro příslušníka jednoho povolání je obtížné a nákladné vstupovat na trh povolání jiných, specializovaný člověk se stává součásti určitého dílčího trhu práce a je vystaven vlivu S a D po příslušné kvalifikaci a jeho W rostou nebo klesají v závislosti na vývoji v tomto segmentu celkového trhu práce).
- segmentace po linii jednotlivých odvětví (oddělený trh práce výrobců aut, obilí, PC, hraček, ...)
- geografická segmentace

6.2.2 Vláda a trh práce
Ovlivňuje trh práce mnoha způsoby: je zaměstnavatelem (armáda, policie, zdravotnictví, ...), zdaňuje prac.příjmy, sociální platby, vydává zákony, upravuje vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, ...

Zaručená minimální mzda a některé její důsledky
Brání tomu, aby v některých segmentech trhu práce neklesly pod určitou úroveň.

Žádné komentáře:

Okomentovat