Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

3. Giniho koeficient = Giniho koncentrační poměr (obr.9.2)

- jde o výpočet poměru plochy mezi Lorenzovou křivkou a linií absolutní rovnosti (plocha B) a celkovou plochou pod linií rovnosti (A+B)
- velikost koeficientu bývá udávána v intervalu
- čím větší je stupeň nerovností, tím bližší je Giniho koeficient 1 a opačně, při rovnoměrnějším rozdělení důchodů se hodnota koeficientu blíží nule
(9.3) Dvě protínající se Lorenzovy křivky s totožným Giniho koeficientem
- Giniho koeficient není ideálním měřítkem nerovností v rozdělování důchodů
- obrázek ukazuje 2 Lorenzovy křivky, která reprezentují rozdílnou distribuci důchodů mezi domácnosti, ale přesto mají stejný Giniho koeficient
- pokud se Lorenzovy křivky protínají, není možné provádět kvalitní srovnání nerovnosti pomocí Gin.koefic.

Měření nerovností v rozdělení bohatství se provádí jako u měření nerovností v rozdělení důchodu, pouze na svislou osu grafu nanášíme kumulované podíly jednotlivých domácností na celkovém bohatství dané země.

Žádné komentáře:

Okomentovat