Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

2. Specifické (ovlivnitelné) riziko

- lze jej ovlivnit, snížit riziko
- snížení rizika tak, že tzv. nesázet vše na jednu kartu a provést diverzifikaci portfolia = své portfolio musím
složit z různých druhů a typů aktivit, ať už finančních nebo reálných, která budou mít různou míru rizika
- pokud bude v portfoliu cca 40 druhů aktiv, klesne specifické riziko až na tzv. práh rizika = úroveň
neovlivnitelného systematického (tržního) rizika...

3. Nekorelace
Musíme zajistit, aby očekávané výnosy z jednotlivých druhů aktiv na sebe nebyly vázány (nekolerovaly).

4. Pojištění
- např. zemědělci proti nepřízni počasí za účelem budoucí úrody, ...
- pojišťovny tak na sebe přebírají část podnikatelského rizika svých klientů
- morální hazard = pojištěný často záměrně nebo bezděky více riskuje, protože počítá s tím, že pojišťovna mu
případnou utrpěnou újmu uhradí

Žádné komentáře:

Okomentovat