Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Utváření tržní ceny služby půdy – renta v DK:

- nabídka půdy je fixní
- E = rovnovážný bod S a D
- renta placená za používání půdy závisí na křivce poptávky, je poptávkově determinována
- kdyby renta vzrostla nad E, tak by poptávané množství bylo menší

Utváření poptávky po službách půdy:
- poptávka po půdě je dána očekávaným příjmem z (mezní „fyzický“ produkt půdy)
- půdu si budu najímat potud, pokud (mez.fyz.produkt půdy převyšuje mezní náklady na získání služeb půdy, nebo-li rentu)
- hodnotu produktu práce odráží křivka poptávky po půdě hodnotu produktů půdy
- fy je ochotna platit za používání půdy tak dlouho, dokuje její příjem z produktů produkovaných na této půdě bude dostatečný k pokrytí renty
- vlastník pronajme půdu tomu subjektu (firmě), který je ochoten zaplatit nejvyšší rentu, kterou bude fy ochotna zaplatit, očekávající nejvyšší příjmem mezního produktu této půdy
- renta je nástrojem k co nejefektivnějšímu využití půdy
- (např.: cena piva je vysoká nikoliv proto, že renta je zde vysoká, ale naopak, renta je zde vysoká, poněvadž je zde možno účtovat vysokou cenu piva)

Žádné komentáře:

Okomentovat