Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Názorný příklad:

Koupím zásobu přírodního zdroje za současnou dnešní cenu a tu po roce prodám ale již za v té době převažující cenu. % změna ceny zdroje za rok je výnosem vlastního zdroje, jeho úrokovou mírou. Čím rychleji cena daného zdroje roste, tím vyšší je výnos z držby tohoto zdroje.

Při rozhodování vlastníka jsou důležité náklady obětované příležitosti, jež jsou úrokem, který by vlastník mohl získat, kdyby přírodní zdroj prodal a výtěžek uložil v bance anebo v podobě cenných papírů.

Důvod držby neob.zdr.:
je očekávání, že cena zdroje poroste stejně, anebo rychleji než reálná úroková míra.

Důvod prodeje neob.zdr.: (a umístit inkasované peníze do bany nebo cenných papírů)
když cena neob.zdroje neroste, nebo poroste pomaleji než je očekávána úroková míra

Rovnovážný vývoj trhu neob.zdr.:
je takový růst cen zdrojů, jehož tempo odpovídá úrokové míře, tzn. že tržními pohyby a přesuny se bude růst ceny zdrojů s úrokovou mírou vyrovnávat.

Žádné komentáře:

Okomentovat