Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

c) srovnání účetního zisku firmy

c) srovnání účetního zisku firmy s normální ziskem v příslušném odvětví, neboť monopolní fy umožňuje dosahovat zisku (tato metoda má také své omezení, neboť ek.zisku mohou např.dočasně dosahovat i dokonale konkurenční firmy)

d) Herfindhalův indexni=1 Si2 (Si...podíl i-té fy na trhu)

5.11.9 Přirozený monopol (5.48)
Je to taková situace, kdy výroba určitého produktu jedinou firmou je méně nákladná, než výroba stejného množství téhož produktu dvěma či více firmami, nebo-li tržní poptávku po nějakém výrobku či službě může uspokojovat svou produkcí 1 firma s nižšími AC, než kdyby v odvětví bylo více menších firem.

Přirozeným se nazývá proto, neboť překážky pro konkurenci v přirozeně monopolních odvětvích plynou ze samotných technických příčin, přímo z povahy odvětvové technologie.

Žádné komentáře:

Okomentovat