Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

3. Rozdíly plynoucí z rozdílné náročnosti práce na „lidský kapitál“

Lidský kapitál = rozdílné vybavení lidí, zásoby kvalifikace, kterou si pracovník vytvořil a která je schopná přinášet důchod = souhrn použitelných znalostí a dovedností, které pracovník získal studiem a praxí.

Také při investování do lidského kapitálu existuje riziko chybného umístění investice, tzn.chybné volby studijního oboru. Lidský kapitál podléhá amortizaci. Pokud není udržován dochází k opotřebení. Při investování do lidského kapitálu jednotlivci srovnávají současné náklady a očekávané výnosy.

Náklady přímé (výdaje na učebnice, ubytování, školné), nepřímé (náklady obětované příležitosti).
Výnosy zahrnují zvýšení důchodu, které jsou důsledkem vyššího vybavení lidským kapitálem, nepeněžní efekty
vyššího vzdělání (postavení v zaměstnání, zajímavější práce, ...)

Podle výsledků srovnání nákladů a očekávaných výnosů se jednotlivci rozhodují o tom, zda investici
podniknout, či nikoliv.

Žádné komentáře:

Okomentovat