Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

5.15.1 Cenová elasticita nabídky v různě dlouhých obdobích (5.61)

1. Velmi krátké období
- jednorázově se zvýšila poptávka, posun D na D´
- S je fixní, neboť ve velmi kr.období v něm není možné realizovat změny

2. Krátké období
- jednorázově se zvýšila poptávka, posun D na D´
- S = je zde již prostor pro zvýšení výstupů
- zvýšení produkce zapojením většího množství variabilních výstupů
- avšak budovy a zařízení jsou stále fixní

3. Dlouhé období
- jednorázově se zvýšila poptávka, posun D na D´
- S = již možno pracovati s budovami a zařízeními (inovace)
- je zde časový prostor pro zvýšené zapojení vstupů

Žádné komentáře:

Okomentovat