Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Rizika a jejich vlivy

Nemůžeme dopředu jistě vědět, jaký výnos nám daná činnost přinese, lze jej odhadnout, ale není přesný.
- riziko ovlivňuje výši úroku (čím rizikovější je projekt, na který jsme se rozhodli půjčit někomu peníze, tím vyšší úrokovou míru požadujeme při vrácení půjčky)
- inflace (vlivem inflace peníze ztrácejí část své kupní síly, dá se za ně koupit méně zboží než dříve – znehodnocení)

Z těchto důvodu musíme rozlišovat reálnou a nominální úrokovou míru, tento vztah = Fisherova rovnice


7.2 Investování

Abychom mohli v budoucnu více spotřebovávat, musíme omezit úroveň dnešní spotřeby = investování, tzn.že lidé omezují svoji současnou úroveň spotřeby tím, že místo části spotřebních statků budou vyrobeny statky kapitálové.

Žádné komentáře:

Okomentovat