Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

4 formy oligopolní koordinace:

U koordinace + dohod hrají velmi významnou roli faktory přinucení. Jde o poměry, ve kterých mají některé firmy možnost vnucovat své ceny, rozsah a druh produkce jiným firmám (outsiderům) a tak kontrolovat i velikost jejich zisku (představitel: Francois Perroux)

1. Kartelová dohoda –smluvní oligopol
- kart.dohoda mezi firmami v odvětví pro určování rozsahu produkce a ceny „cenový kartel“, rozdělují trh na geografické segmenty „územní kartel“, rozdělení produkce na kvóty (prevence před přesycením trhu nadměrnou nabídkou, která by snížila ceny), ...
- diferencovaný produkt, nemožný vstup dalších firem
- každá firma může prodávat za P>MC
- každá firma se pak ve vymezené oblasti chová jako monopol, proto zpravidla kartelové dohody jsou zakázány, tudíž nastupují formy tzv. džentlemenskýcho dohod, vzájemných porozumění, ...

Žádné komentáře:

Okomentovat