Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

2. „Dobývání (hledání) renty“

Dobývání (hledání) renty“ (využívá své moci k neracionální alokaci zdrojů)
Cílem je dosažení nebo udržení monopolní pozice v daném odvětví pomocí politických či administrativních prostředků (lobbing, dovozní cla a nižší daň na daný produkt, různé soudní arbitráže-žaloby, korupce...). Jde o jakékoli chování, které má za cíl zvýšit příjmy firmy, ale také odvětví jinými cestami, než je produkce užitečných statků.

3. „X-neefektivnost“ (nepodporuje zvyšování efektivnosti produkce)
Firmy nejsou tak efektivní, jak by mohly být, kdyby dokonale využívaly své zdroje. Jde o ztrátu efektivnosti způsobovanou monopolem a plynoucí z absence konkurence v odvětví. X-neefektivnost je především vyjádřením ztráty efektivnosti, která plyne z nedostatečného tlaku na snižování nákladů, neboť když jsou uvolněny bariéry vstupu do odvětví a trhy se stávají konkurenční, snaží se dosud monopolní firmy hledat cesty ke snížení nákladů.

Žádné komentáře:

Okomentovat