Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

(6.3) Zpětně zahnutá křivka individuální nabídky práce vyjadřuje působení obou efektů

Motivace k práci
- motivačním faktorem je peněžní mzda, nebo-li statky, které lze za mzdu získat
- významnou úlohu hrají i nepeněžní aspekty práce (úroveň zdravotní a soc.péče o pracovníky, podmínky bezpečnosti práce, kvalita prostředí, ...)
- naturální složka (režijní jízdenky, sodexho stravenky, ...)
- motivační faktory které primárně nemají ek.povahu-ne každý pracuje kvůli penězům (satisfakce, seberealizace, společenské postavení, ...)
- workoholismus
(6.4) Vliv mimomzdových podnětů na individuální na individuální nabídku práce
Zvýší-li se uspokojení z práce anebo začnou-li silněji působit jiné mimomzdové motivátory, posune se křivka individuální S práce doprava. V takové situaci je totiž pracovních ochoten věnovat práci více svého času při jakékoli dané úrovni mzdy.

6.1.2 Poptávka na trhu práce
= poptávkou odvozenou od poptávky po výrobcích a službách, které jsou touto prací či jinými výrobními faktory produkovány. Čím větší je poptávka po určitých výrobcích a službách, tím větší je D po práci, která je nezbytná pro jejich produkci a naopak.

Žádné komentáře:

Okomentovat