Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

4. Rozdíly plynoucí z diskriminace

Ekonomická teorie se diskriminací nezabývá.
Systematická teorie ano, typy diskriminací:
- rasa, pohlaví, věk, náboženství, ...
- mzdová diskriminace = když stejně kvalifikovaní pracovníci dostávají za stejný příspěvek k produkci rozdílnou mzdu)
- diskriminace při zaměstnání k ní dochází jsou-li někteří uchazeči preferování a jiní diskriminováni na základě některého z výše uvedených znaků
- různé jemné bariéry tvořené podvědomými postoji, předsudky, zábranami, obavami „skleněný strop“ (např. ve vedoucích funkcích působí jen výjimečně ženy)

6.2.6 Transferový výdělek a ekonomická renta
Pohled do vnitřní struktury mzdy, která při pouhém nazírání zvnějška není zpravidla viditelná.

Transferový výdělek
= minimální částka, která je nezbytná k tomu, aby motivovala pracovníka k nabídce své práce na určitém trhu práce, neboť každý pracovník má jiné rozdílné mzdové požadavky.

Žádné komentáře:

Okomentovat