Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

5. Vnitřní míry výnosnosti

5. Vnitřní míry výnosnosti (její určení) (IRR – internal rate of return)
= stanovení, jaká úroková míra z bankovního úvěru je ještě únosná, aby se investice svými budoucími výnosy dokázala zaplatit, neboť podnikatelé si často pro pořízení investice musejí brát bankovní úvěry.
= mezní efektivnost investice (představitel J.M.Keynes)

Výpočet výnosu za rok při tržní úrokové míře:
Výpočet výnosu za delší dobu při tržní úrokové míře:
Platí pravidlo ze IRR musí být větší než je tržní úroková míra, jinak by se investice nevyplatila.
7.6.2 Skladba portfolia
Portfolio = aktiva = souhrn všech typů a druhů investic ve vlastnictví jednoho investora, tedy představuje celkový objem bohatství, které podnikatel vlastní a které mu mají zajistit dostatečnou návratnost jeho vložených prostředků.

Žádné komentáře:

Okomentovat