Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

5.11.8 Protimopolní politika – ochrana hospodářské soutěže

Vychází z poznání, že hospodářská soutěž, tzn.konkurence, je nezbytným předpokladem efektivního rozvoje tržní ekonomiky. Opírá se o zákony o ochraně hospodářské soutěže které realizují pověřené úřady „Úřad na ochranu hospodářské soutěže“ v Brně. Antimonopolní úřady disponují řadou nástrojů, kterými mohou zatavit procesy směřující k restriktivním, tzn.omezujícím tržním praktikám a kterými mohou postihovat firmy, jež se již takových praktik dopustily.Antimonopolní politika není zaměřena ani tak proti monopolnímu nebo dominantnímu postavení firmy jako takovému, jako spíše proti zneužívání takového postavení ke škodě jiných firem, spotřebitelů a veřejného zájmu.
- určení relevantního trhu
Relevantní = rozhodující-určující, jde o vymezení trhu určitého statku z hlediska možnosti jeho ovládání. Nutné vzít v úvahu hledisko prostorové, věcné, časové a také možnost-nemožnost substituce.

Vymezení relevantního trhu (není možné bez analýzy konkrétního tržního případu) je podmínkou k tomu, aby bylo možné posoudit, zda má na trhu určitého statku některá firma monopolní nebo dominantní postavení.
 firma je v monopolní pozici tehdy, není-li na relevantním trhu vystavena konkurenci
 firma je v dominantní pozici tehdy, není-li vystavena podstatné konkurenci
(většinou jde o firmy s podílem 30% a více)

Žádné komentáře:

Okomentovat