Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

(7.10) Změny poptávky po zapůjčitelných fondech

Křivka poptávky se posouvá dle toho, zda se snížila či zvýšila poptávka po investicích (ochabnutí zájmu spotřebitelů o nemoderní nebo technicky zastaralé výrobky vs. snížení podnikatelského rizika, ...)

a) Pokles poptávky po investicích
- pokles D vlivem poklesu D po konečné produkci
- zvýšením rizikovosti investičních projektů, poklesne také úroková míra na E2
b) Růst poptávky po investicích
- zvýšení D po investicích např. z důvodu růstu zájmu spotřebitelů
- hospodářské oživení vede k růstu úrokové míry na E2

Další vlivy na nabídku úspor - zapůjčitelné fondy:
Pokud se sníží reálné důchody lidí (např.díky inflaci poklesnou mzdy zaměstnancům), poklesne i schopnost nabízet zapůjčitelné fondy.

Žádné komentáře:

Okomentovat