Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Výpočty výnosů: Současná diskontovaná hodnota

1. Zjišťujeme, jaké je současné PDV našeho budoucího výnosu:

Výpočet dnešní hodnoty za rok při tržní úrokové míře:
Výpočet výnosu za delší dobu při tržní úrokové míře:
R = roční budoucí očekávaný výnos z plánované investice
t = počet let
Čím delší je období zhodnocování investice, tím nižší je její dnešní hodnota, tzn. čím vyšší bude tržní úroková míra, tím nižší je současní diskontovaná hodnota.

2. Většina investičních záměrů je plánována, aby vynášela opakovaně, tedy několik let po sobě, přičemž výnosy se mohou v jednotlivých letech lišit = tok diskontovaných budoucích výnosů (anuita).

= výnos v roce t

Žádné komentáře:

Okomentovat