Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Transferové platby

= příjmy domácností, za které plátce (např. stát) nepožaduje žádné výrobky ani protislužby (podpora v nezaměstnanosti, ....)

Programy v zaměstnanosti
- mají pomoci nezaměstnaným lidem znovu získat zaměstnání a tím je zbavit závislosti na soc.transferech (podpory pro zaměstnavatele kteří uvolní nové prac.místo, rekvalifikační programy, ...)

9.4 Volba mezi rovností a efektivností

Efektivnost = že zboží a služby obdrží ti, kteří chtějí a mohou za ně zaplatit
Spravedlivost = že zboží a služby by měli obdržet ti, kteří je nejvíce potřebují

Názory dané doby na rovnost lidí:
- demokratické západní společnosti považují za základní princip rovnosti rovnost politických práv (právo volební, svoboda projevu, ...)
- v 60.letech 20 stol.byl názor, že lidé by si měli být rovni i v ek.příležitosti, tzn. mít rovný přístup ke vzdělání na nejlepších školách, odborné průpravě a pracovním místům
- utopičtí filozofové v 19 stol. zastávali názor o rovnosti ek.postavení (stejné mzdy jak pro lékaře a uklízečky)
- dnes...již se uznává, že jsou nutné určité rozdíly v pracovních důchodech lidí, aby ekonomika mohla fungovat efektivně

Žádné komentáře:

Okomentovat