Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Pyrrhovo vítězství

Pyrrhovo vítězství = případné přinucení firem odbory, aby zvýšili mzdy a zároveň zachovaly stávající počet zaměstnanců, avšak firmy by tak byly nákladově znevýhodněny v konkurenci a to by mohl vést k jejich uzavření.

2. Omezování nabídky práce( ) (6.10)
Odbory se snaží omezit nabídku práce (křivka se posune doleva-jde jen o preventivní opatření). Takovou schopnost mají odbory-organizace, které sdružují relativně málopočetné a jen obtížně nahraditelné profese, jejich nabytí kvalifikace vyžaduje delší dobu.

Nabídka práce je regulována vytvářením bariéro pro vstup do příslušného oboru nebo profese:
- ovlivňování učňů-studentů přijímaných do příslušných škol aby jejich počet nepřekračoval počet těch pracovníků, kteří odešli do důchodu nebo zemřeli
- regulace náročnosti zkoušek
- ovlivňování počtu vydávání licencí k provozování služby (taxislužby)

Žádné komentáře:

Okomentovat