Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Rozdíly ve mzdách

Rozdíly ve mzdách jsou pak dle toho, že pracovník s vyšší vybaveností lidským kapitálem produkuje vyšší mezní produkt a je proto lépe honorován. Graficky jej znázorňujeme pomocí věkově-výdělkovými liniemi pracovníků s rozdílnou zásobou lidského kapitálu (6.13).

(6.14) Srovnání výnosu z lidského kapitálu a nákladů na jeho tvorbu
Výdělkové diferenciály vyjádřené věkově můžeme využít ke grafickému znázornění nákladově-výnosové analýzy.
Optickou pomůckou pro posouzení ek.výhodnosti či nevýhodnosti VŠ-studia je srovnání celkové výnosové a nákladové plochy.
- když plocha výnosu > než plocha nákladů ...investice pro studium na VŠ daného pracovníka byla efektivní a naopak

Teorie signalizování
= absolventi byli schopni se vzdělávat a projít systémem zkoušek a tím tak vysílají signál, že jsou pracovníky, od nichž se dá očekávat vysoká produktivita.

Žádné komentáře:

Okomentovat