Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

6.2.3 Odbory na trhu práce

Jde o organizované skupiny pracovníků, jejich cílem je ovlivňování podmínek práce, hlavně mzdové úrovně a jistoty zaměstnání (dále bezpečnost práce, kvalita prac.prostředí, ...). Mívají také nejrůznější profesní organizace (komory, asociace, ...) které jsou organizovány skupinami odborníků (právníci, dentisté, ...).

Stanovení rovnovážné ceny-mzdy a zvýšení mzdy (6.8)
Mikroekonomie pohlíží na odbory jako na určitý monopol-monopolního dodavatele práce, který působí na trhu práce. V případě zahrnutí odborů na trh, přistupujeme stejně jako k trhu výrobků a služeb na němž působí monopolní firmy. Na monopolizované trhu výrobků a služeb fy volí takový bod na její D křivce, v němž maximalizuje svůj zisk, tzn. že odbory volí takový bod na tržní poptávkové křivce za účelem maximalizovat svůj zisk, který se jím jeví jako nejvýhodnější, ale tento bod je složité určit, neboť členové odborů mívají rozdílné cíle.

Žádné komentáře:

Okomentovat