Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

(7.11) Změny nabídky zapůjčitelných fondů

a) Pokles nabídky úspor
- snížení S z důvodu např. snížení reálných důchodů, tzn. neschopnost nabízet úspory
- E2 se zvýší
b) Růst nabídky úspor
- zvýšení S z důvodu vidiny nejisté budoucnosti – lidé více spoří a méně utrácí
- E2 úroková míra se sníží

Vlivy na úspory - zapůjčitelné fondy v případě hospodářské deprese země: (7.12)
Poptávka po zboží klesá, firmy neinvestují do nových výr.kapacit, omezují stávající produkci a propouští zaměstnance...klesá poptávka po investicích.
Lidé tak mají nižší důchody a nemohou spořit tolik jako dříve – klesá i nabídka úspor.
Pokles úrokové míry může způsobit elasticita křivek S a D po úsporách a také na velikosti posunu křivky S a D.

D2 = klesá D po investicích, protože fy neinvestují, propouští zaměstnance
S2 = klesá S úspor, protože lidé mají nižší důchody, tzn.že méně spoří

Žádné komentáře:

Okomentovat