Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

b) negativní externalita

= stav, kdy lidé jsou nuceni nést v důsledku činnosti jiných nezaviněné náklady, které jim nejsou kompenzovány (např. výroba oceli-lidé nemohou dýchat čistý vzduch, včelař-zdarma opylovává květy)

- výskyt externalit je spojován s porušením něčího práva na získání prospěchu z vlastní činnosti
- někdy jeden a týž podnět může produkovat jak pozitivní, tak i negativní externalitu (poslech hudby na kolejích – někoho to pozitivně nalaďuje, druhého to ruší při studiu)
- externalitou není znečištěné životní prostředí ani hlasitá hudba nebo objevení dokonalejšího materiálu, tyto faktory nepředstavují externalitu, ale způsobují ji – v důsledku jejich existence někteří lidé nemají možnost získat celý prospěch ze své činnosti nebo jsou nuceni nést náklady z činnosti jiných

10.1 Externality a problém efektivnosti
- společnost je nucena nést dodatečné a nezaviněné náklady spojené s emisemi škodlivin
- snaha o řešení některý situací kompromisem založeným na ek.analýze nákladů a přínosů, jde o to vyrovnat MC spojené se snižováním objemu škodlivin s mezní škodou, kterou způsobuje každá další např.tuna emisí a obráceně, s mezním přínosem plynoucím ze snížení objemu škodlivin

Žádné komentáře:

Okomentovat