Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Rozdíly v požadovaných mzdách

Rozdíly v požadovaných mzdách jsou dány hlavně náklady obětované příležitosti pracovního času pracovníka. Čím lepší výdělkové možnosti má pracovník na jednom trhu práce, tím vyšší je mzda, nezbytná k tomu, aby nabídl svou práci na trhu jiném a naopak (nebudu pracovat-nabízet svou práci někde za 30Kč/hod., když mám možnost si vydělat 60Kč/hod.).

Ekonomická renta (6.13)
= část mzdy, která přesahuje transferový výdělek

- vyskytuje se na těch trzích práce, na nichž není S práce dokonale elastická, tzn. kde křivka nabídky práce není horizontální
- ek.renta se existuje u všech výrobních faktorů (práce, půda, kapitál, přírodní zdroje), ale renta se vztahuje jen k těm faktorům, jejichž nabídka je fixní (půda) (viz.kapitola 11)

Žádné komentáře:

Okomentovat