Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Elasticita tržní nabídky

Cenová elasticita nabídky vyjadřuje vztah mezi % změnou nabízeného množství daného statku k % změně ceny tohoto statku, vyjádřeno níže uvedeným koeficientem:
=

1. Dokonale neelastická nabídka
- jde o nulovou citlivost nabízeného Q na změnu ceny

2. Dokonale elastická nabídka
- nepatrné snížení ceny vyvolá pokles nabízeného Q na nulu a nepatrné zvýšení ceny vyprovokuje neomezeně velkou nabídku

(5.60) Extrémní případy cenové elasticity tržní nabídky
- Cenově elastická nabídka

- Jednotkově elastická nabídka

- Cenově neelastická nabídka

Žádné komentáře:

Okomentovat