Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

V dlouhém období

V dlouhém období by ek.zisk přilákal nové firmy, to by zvýšilo tržní nabídky a snížilo tržní cenu a tak eliminovalo ek.zisk.

Samotná diferenciace produktu ještě necharakterizuje monopolistickou konkurenci, nutnou podmínkou je vysoký počet firem v odvětví a poměrně snadný vstup do odvětví. Kdyby tomu bylo naopak, šlo by o oligopolní trh.

Trh prodávajících = trh, na kterém existuje převaha D nad S

Trh kupujících = trh, kde je převaha S nad D

Monopolisticky konkureční firma má určitý stupeň monopolní moci na svém trhu diferenciovaného produktu. Poptávková křivka je klesající, ale její sklon je mírnější oproti S křivky monopolu z důvodu existence mnoha blízkých substitutů vůči produktu firmy, která činí d-křivku velmi citlivou i na malé cenové změny.

Žádné komentáře:

Okomentovat