Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

5.13.11 Zalomená křivka poptávky (5.52)

V důsledku vzájemné závislosti firem v oligopolní struktuře nelze D křivku, které čelí oligopolní firma, určit, dokud neznáme chování konkurenčních firem v odvětví a reakce na chování dané firmy se může velmi lišit.
Řešení: prostřednictvím modelu zalomené poptávkové křivky oligopolní firmy (kinked-demand curve).
- předpokládá, že v olig.odvětví je snížení ceny jedním oligopolem následováno ostatními firmami, zatímco zvýšení ceny následováno není. Konkurenční firmy v oligopolních odvětvích často následují svého rivala, když cenu snižuje, nikoli však, když cenu zvyšuje.
- Zalomená poptávková křivka = křivka AR, tzn. že ani křivka MR nemůže být kontinuální, což komplikuje určení rovnovážného rozsahu produkce firmy

(5.51) Možné D křivky fy Electro
Electro firma s DVD přehrávači vyrobí a prodá 5tisl.ks/měsíc za 10tis.Kč/ks. Snaha fy o zvýšení odbytu snížením ceny na 8tis.Kč/ks.
B = konkurenti napodobili, také snížili cenu, připravili prodejce o možnost zvýšení své produkce
B´= konkurence nenapodobuje, prodejci se zvyšuje D a „obsazuje“ část trhu
C = fy zvýší cenu,sníží zájem o produkci, ale udržuje si stále svůj tržní podíl v případě že by konkurence napodobila
C´= konkurence nenapodobí, firma ztrácí výrazný podíl na trhu, prodej se značně sníží

Žádné komentáře:

Okomentovat