Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

3. Podpora poptávky po vlastní produkci (6.11)

Odbory se snaží zvýšit mzdy a zároveň zachovat stávající počet zaměstnanců a to tak, že se snaží ovlivnit zvýšení poptávky po práci (křivka se posune doprava).Způsoby zvyšování poptávky po práci:
- podpora růstu produktivity práce a tím se podporuje růst jejího a tím i a tím se zlepšují vyhlídky na úspěch při jednání o mzdách
- zlepšování komunikace mezi pracovníky a vedením, účast odboru na rozhodovacích procesech firmy = „demokracie v hospodářské sféře“
- pracovní morálka svých členů a odstraňování různých rušivých vlivů nepříznivě ovlivňujících pracovní výkon
- poptávka po produktech této práce prostřednictvím podpory tržní poptávky (stimulace odbytu výrobků a služeb, produkovaných prací, kterou reprezentují, dále motivace členů aby kupovali výrobky určitých producentů-auta, textilie a tím podpořili jejich zaměstnanost ...)
- politický vliv odborů se snaží zachovat nebo rozšířit tržní prostor pro produkty své práce(zavedení nebo zvýšení dovozní cel, snížení dovozních kvót)

Žádné komentáře:

Okomentovat