Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

7.5.1 Mezinárodní pohyby zapůjčitelných fondů - kapitálu

Kapitál je výrobní faktor, který se snadno přesunuje jak v rámci dané země, tak mezi dalšími zeměmi-ekonomikami.

Jeden z motivů pro přesuny kapitálu na mezinárodní úrovni jsou rozdíly v úrokových sazbách národních ekonomik – „úrokový diferenciál„ = rozdíl mezi úrokovou sazbou v dané zemi a v zahraničí.

Může docházet k „arbitrážím“ = vyrovnání rozdílných cen výrobků, měny, úvěru jejich spontánním přesunem z trhu, na nichž jsou ceny nižší, na trhy s vyššími cenami, tzn. že se kapitál z levnějšího trhu přesune na dražší trh a úrokové sazby na obou trzích se postupně vyrovnají.

(7.13) Úrokový diferenciál a mezinárodní mobilita kapitálu = rozdíl úrokových sazeb jednotlivých zemí
a) přísunem zahraničního proudu ze účelem vyšší úr.míry došlo ke sražení úrokové míry E´
b) z důvodu odchodu vkladatelských úspor dojde ke zvýšení úrokové míry E´

Žádné komentáře:

Okomentovat