Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Závislosti velikosti úspor:

1. Úspory se řídí mezním sklonem k úsporám ( - marginal propensity to save)

= ochota a schopnost odložit v podobě úspor určitý počet haléřů z každé dodatečně nabyté 1Kč disponibilního
důchodu
- má tendenci se zvyšovat při rostoucím disponibilním důchodu, ale záleží zda změna disponibilního důchodu je trvalá (lidé obvykle trvale zvýší spotřebu a změna je výrazná) nebo dočasná (lidé většinou příliš nezmění úroveň své spotřeby)

2. Velikost úspor závisí také na fázi životního cyklu (7.7)

7.4.2 Nabídka úspor – zapůjčitelných fondů
- postihuje závislost úspor na úrokové míře
- s rostoucí úr.mírou se zvyšuje ochota lidí nabízet své úspory, získají vyšší výnos
- rozhodování lidí o nabízení většího nebo menšího množství úspor je také ovlivněno délkou období, v němž se rozhodují (čím déle trvá doba, po kterou se zvyšují úrokové sazby, tím více jsou lidé ochotni slevit ze svých spotřebních nároků a část své spotřeby, hl.dlouhodobé statky-auta,domy,dovolená v zahraničí, odložit na pozdější dobu, neboť získají více peněz na úrocích)

Žádné komentáře:

Okomentovat