Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

5. Nejistota

Nejsme schopni stanovit pravděpodobnost výskytu očekávaného výnosu. Rozhodnutí je obtížnější.
8. TRH PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ

Jsou to takové výrobní faktory, které nebyly člověkem vyprodukovány (např. půda).

Dělení přírodních zdrojů:
1. Neobnovitelné sou ty, které se vyskytují v konečných objemech (ropa, uhlí, zlato, titan, ...)
- neobnovitelné zdroje nerostou ani se nemnoží
2. Obnovitelné jsou ty, jež mohou být používány opakovaně aniž jich ubývá pro budoucí užití (řeky, déšť, vítr)
3. Obnovitelné – ostatní „půda“

Ad) 8.1 Trh neobnovitelných zdrojů

- očekávaný výnos z držby zásoby neobnovitelného přírodního zdroje je dán mírou změny ceny tohoto zdroje
- ceny neobn.přírodních zdrojů na dokonale konkurenčním trhu budou v důsledku jejich spotřeby každoročně růst o stále větší absolutní peněžní částku

Žádné komentáře:

Okomentovat