Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Rovnovážná alokace času při rozdílné anebo měnící se mzdě

Je důležité kolik volného času člověk pro sebe (budeme se jím zabývat explicitně) potřebuje a tudíž kolik věnuje práci (budeme se jí zabývat implicitně).

Volný čas není zadarmo. Člověk je svým způsobem spotřebitelem, který kupuje svůj volny čas a platí za něj cenu ve výši ušlé mzdy o níž přichází tím, že nepracuje.

Pracujeme zde se mzdou v tom smyslu, že se nemění ceny výrobků a služeb, tzn. že s růstem-poklesem mzdy, rozumíme růst-pokles reálné mzdy, nebo-li růst-pokles mzdy, zde chápeme jako růst-pokles množství výrobků a služeb, které lze za mzdu koupit.

Růst mzdy má 2 účinky:
1. Substituční efekt
- spotřebitel kupuje svůj vlastní volný čas tím, že se vzdává mzdy, ve výši určité hodinové sazby, tzn. že mzda představuje cenu volného času

Žádné komentáře:

Okomentovat